Sporthal regelement

HUISREGELS VAN SPORTCOMPLEX DE ATALANTA – SPORTHAL

 

1. De huurder gebruikt de sporthal uitsluitend voor sport doeleinden.

Voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijk toestemming vereist van de verhuurder.

2. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen in de sporthal of daarbij behorende lokalen.

De huurder dient verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

3. De huurder is verplicht na gebruik van de ruimtes, de gebruikte ruimtes in originele staat achter te laten, zoals de sporthal, bijbehorende lokalen en de inventaris.
4. Alle beschadigingen die voor/na of tijdens het gebruik ontstaan dienen onmiddellijk aan verhuurder te worden gemeld.
5. Tijdens het gebruik van de sporthal dient tenminste een persoon van 18 jaar of ouder aanwezig te zijn in de sporthal, diegene is verantwoordelijk voor het juist gebruik van de sporthal en het voldoen aan deze voorwaarde,.
6. Indien huurder publiek toelaat bij haar activiteiten, dient dit publiek plaats te nemen op de tribune.

De huurder geeft aan verhuurder tevoren aan of het tribunegebruik gewenst is.

7. De huurder draagt nauwlettend zorg voor de handhaving van de orde. Van de toestellen mag alleen gebruik worden gemaakt onder leiding van een daartoe bevoegd en verantwoordelijk leider. De toestellen moeten door huurder worden opgezet en na gebruik op de daarvoor aangewezen plaats worden teruggezet.

Het plaatsen van verenigingsmateriaal in de sporthal is niet toegestaan, behoudens toestemming van de verhuurder.

8. Het opzetten en afbreken van toestellen dient plaats te vinden binnen de overeengekomen huurtijd.
9. Huurder is gehouden bij gebruik van water en elektriciteit (verlichting) de nodige zuinigheid in acht te nemen. De huurder is verantwoordelijk voor het sluiten van de kranen en het (indien mogelijk) uitschakelen van de verlichting.
10. Bij reservering van uren in de sporthal, is de huurder op de hoogte dat de huurder in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van gelden. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht
11. De reservering is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
12. SPORTCOMPLEX DE ATALANTA is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte voorwerpen van welke aard dan ook.
13. De huurder is ervan op de hoogte om zelf te voorzien in een EHBO kist, voor zijn/haar eigen vereniging.

  Niet toegestaan is:

Roken in de sporthal en de daarbij behorende lokalen.
Gebruik/in het bezit zijn van glaswerk in de sporthal en de daarbij behorende ruimtes, zoals flessen/glazen ed.
Etenswaren of dranken te nuttigen in de sporthal en de daarbij behorende ruimtes. Geacht wordt na toestemming van de verhuurder dit te nuttigen in de kantine.
Betreden van de sporthal vòòr het overeengekomen uur. Verlaten van de sporthal op een later tijdstip dan het overeengekomen uur.
Betreden van de sporthal anders dan met schone sportschoenen (zonder zwarte zool, ivm zwarte strepen op de vloer) of met blote voeten.
Betreden van de sporthal door minderjarigen zonder verantwoordelijke begeleider. Sporters die kinderen meenemen naar de sporthal dienen de toezicht over de kinderen over te dragen aan een verantwoordelijk persoon.
Het gebruik van magnesium, krijt of soortgelijke stoffen zonder toestemming van de verhuurder, vloer, matten of ander materiaal kunnen hierdoor verontreinigd of beschadigd worden.
Toegang voor honden, katten en andere dieren is in de het gehele gebouw niet toegestaan.