*Regelement

º1. De fitnessfaciliteiten van Sportcentrum De Atalanta V.O.F. zijn exclusief voor leden.
º2. Uw lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Restitutie van abonnementsgeld is niet mogelijk.
º3. Middels de betaling van het inschrijfgeld, borg voor het pasje en de maandelijkse betaling van het gekozen abonnement, wordt u lid van Sportcentrum De Atalanta. Hierdoor heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van de faciliteiten van
Sportcentrum De Atalanta te Veldhoven.
º4. Jeugd van 12, 13 en 14 jaar mogen alleen sporten onder begeleiding. Zondags is het vrije training dan is het voor de jeugd niet toegestaan om zonder begeleiding of ouders of verzorgers te sporten.
º5. De gekozen abonnementsvorm dient geheel afgemaakt te worden. Na de 1e abonnementsperiode heeft u telkens een maand opzegtermijn, als het abonnement tussentijds wordt veranderd geldt de nieuwe abonnementsperiode van het aangepaste abonnement. De maand opzegtermijn wordt geteld vanaf de 1e  dag van de opvolgende maand tot de laatste dag van de desbetreffende maand.
º Bij inschrijving in het begin, midden of tegen het einde van een maand wordt er een berekening gemaakt over de dagen van die maand tot de 1e van de volgende maand of tot de 1e betaaldatum bij de nieuwe contracten.
Vanaf de 1e gaat het half jaar of jaar abonnement in en vanaf de 1e betaaldatum gaat het 28 of 52 weken contract van start.
º6. De maandelijkse incasso wordt tussen de 23ste en 25ste voor iedere 1e van de opvolgende maand geïncasseerd, m.u.v. feestdagen.
º7. Korting zoals b.v. familiekorting of tussentijds vakantiestop enz. is niet van toepassing op actie abonnementen.
Korting op korting is niet mogelijk.
º8. Uw abonnement kunt u schriftelijk via e-mail, per brief of wijzigingsformulier, 1 maand voor einde abonnementsperiode opzeggen. Bij opzegging na de abonnementsperiode is steeds een maand opzegtermijn van toepassing. De maand opzegtermijn wordt geteld vanaf de 1e  dag van de opvolgende maand tot de laatste dag van de desbetreffende maand.  Tussentijdse beëindiging van het abonnement is niet mogelijk, er is geen recht op restitutie van abonnementsgelden. De maand opzegtermijn kan niet worden “verrekend” met een vakantie periode.
º9. Bij niet tijdig betalen van de nieuwe betalingstermijn d.w.z. als de maandelijkse incasso niet kan worden geïnd of de contante betaling niet op tijd binnen is, dan houden wij ons het recht voor om u € 10.00 administratiekosten in rekening te brengen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan en heeft u geen toegang tot onze faciliteiten.
º10. Tarieven zijn op voorbehoud van verhogingen.
º11. A. Ons administratiesysteem heeft de volgende mogelijkheden m.b.t. deactiveren voor de half jaar of jaar contracten: (alleen in overleg met de administratie van Sportcentrum De Atalanta):
* Bij een onbeperkt half jaar of jaar abonnement; heeft men de mogelijkheid voor eenmalige vakantiestop van maximaal 3 weken per jaar. Dit geldt niet voor jeugd of studenten abonnementen.
* Bij een 1x per week en 2x per week abonnement blijven de gemiste trainingen open staan en kunnen deze binnen 8 weken   ingehaald worden, deactiveren is niet mogelijk.
* Bij actie abonnementen is het niet mogelijk om het abonnement tussentijds tijdelijk stil te zetten.
* Bij zwangerschap is er de mogelijkheid het abonnement tijdelijk te bevriezen.
* Bij ziekte of blessure is er de mogelijkheid het abonnement tijdelijk te bevriezen na het overleggen van een doktersverklaring.
Het abonnement bevriezen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
* Bent u 55+? Dan heeft u de mogelijkheid het abonnement jaarlijks één maand tijdelijk stil te zetten.
* Het tijdelijk stil zetten van het abonnement is alleen mogelijk bij een actief abonnement.
Wordt het abonnement op tijdelijk stil gezet en in diezelfde periode beëindigd, geldt het opzegtermijn van een maand. (zie artikel 8)

B.
Ons administratiesysteem heeft de volgende mogelijkheden m.b.t. deactiveren voor de 28 weken of 52 weken contracten: (alleen in overleg met de administratie van Sportcentrum De Atalanta):
* Bij een onbeperkt 28 of 52 weken contract; heeft men de mogelijkheid voor eenmalige vakantiestop van maximaal 2 weken per jaar. Dit geldt niet voor jeugd of studenten abonnementen.
* Bij een 1x – en 2x per week contract blijven de gemiste trainingen open staan en kunnen deze binnen 8 weken   ingehaald worden, deactiveren is niet mogelijk.
* Bij actie abonnementen is het niet mogelijk om het abonnement tussentijds tijdelijk stil te zetten.
* Bij zwangerschap is er de mogelijkheid het abonnement tijdelijk te bevriezen.

* Bij ziekte of blessure is er de mogelijkheid het abonnement tijdelijk te bevriezen na het overleggen van een doktersverklaring.
Het abonnement bevriezen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
* Heeft u een Senioren contract? Dan heeft u de mogelijkheid het abonnement jaarlijks voor 2 weken tijdelijk stil te zetten.
* Het tijdelijk stil zetten van het abonnement is alleen mogelijk bij een actief abonnement.
Wordt het abonnement op tijdelijk stil gezet en in diezelfde periode beëindigd, geldt het opzegtermijn van een maand. (zie artikel 8)

º12. Gemiste lessen kunnen niet na afloop van de abonnementsperiode worden ingehaald en dienen voor de vervaldatum van uw abonnement te worden ingehaald.
º13. Groepslessen gaan door bij een minimale deelname van 5 personen of meer, bij minder dan 5 personen vervalt de groepsles.
º14. Sportcentrum De Atalanta te Veldhoven is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen en/of blessures die ontstaan zijn tijdens deelname aan activiteiten binnen ons sportcentrum. Sportcentrum De Atalanta is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/ of beschadigingen van uw eigendommen.

Uit hygienisch oogpunt en om de training voor iedere sporter plezierig te houden, vragen wij u:
– om geen straatschoeisel in de sportruimtes te gebruiken.
– een schone handdoek te gebruiken op de apparaten.
– om de dumbells en schijven na gebruik op te ruimen.
– een bidon of plastic flesje drinken mee te nemen en geen losse bekers.

Translate »