Algemene voorwaarden

º1. De fitnessfaciliteiten van Atalanta Sports Club V.O.F. zijn exclusief voor leden.
º2. Uw lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Restitutie van abonnementsgeld is niet mogelijk.
º3. Middels de betaling van het inschrijfgeld, borg voor het pasje en de maandelijkse betaling van het gekozen abonnement, wordt u lid van Atalanta Sports Club V.O.F.. Hierdoor heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van de faciliteiten van
Atalanta Sports Club V.O.F. te Veldhoven.
º4. Jeugd van 12, 13 en 14 jaar mogen alleen sporten onder begeleiding. Zondags is het vrije training, het is dan voor de jeugd niet toegestaan om zonder begeleiding of ouders/verzorgers te sporten.
º5. De gekozen abonnementsvorm dient geheel afgemaakt te worden. Na de 1e abonnementsperiode heeft u telkens een maand opzegtermijn, als het abonnement tussentijds wordt veranderd geldt de nieuwe abonnementsperiode van het aangepaste abonnement. De maand opzegtermijn wordt geteld vanaf de 1e  dag van de opvolgende maand tot de laatste dag van de desbetreffende maand.
º Bij inschrijving in het begin, midden of tegen het einde van een maand wordt er een berekening gemaakt over de dagen van die maand tot de 1e van de volgende maand of tot de 1e betaaldatum bij de nieuwe contracten.
Vanaf de 1e gaat het half jaar of jaar abonnement in en vanaf de 1e betaaldatum gaat het 28 of 52 weken contract van start.
º6. De maandelijkse incasso wordt tussen de 23ste en 25ste voor iedere 1e van de opvolgende maand geïncasseerd, m.u.v. feestdagen.
º7. Korting zoals b.v. seniorenkorting is niet van toepassing op actie abonnementen. Korting op korting is niet mogelijk.
º8. Uw abonnement kunt u schriftelijk per brief, via e-mail of per wijzigingsformulier, 1 maand voor einde abonnementsperiode opzeggen. Bij opzegging na de abonnementsperiode is steeds een maand opzegtermijn van toepassing. De maand opzegtermijn wordt geteld vanaf de 1e  dag van de opvolgende maand tot de laatste dag van de desbetreffende maand.  Tussentijdse beëindiging van het abonnement is niet mogelijk, er is geen recht op restitutie van abonnementsgelden. 
Een opzegging is pas definitief na het ontvangen van een bevestiging per e-mail van Atalanta Sports Club V.O.F.
º9. Bij niet tijdig betalen van de nieuwe betalingstermijn d.w.z. als de maandelijkse incasso niet kan worden geïnd of de contante betaling niet op tijd binnen is, dan houden wij ons het recht voor om u € 10.00 administratiekosten in rekening te brengen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan en heeft u geen toegang tot onze faciliteiten.
º10. Tarieven zijn op voorbehoud van verhogingen.
º11. Gemiste lessen kunnen niet na afloop van de abonnementsperiode worden ingehaald en dienen voor de vervaldatum van uw abonnement te worden ingehaald.
º12. Groepslessen gaan door bij een minimale deelname van 5 personen of meer, bij minder dan 5 personen vervalt de groepsles.
º13.  Atalanta Sports Club V.O.F. te Veldhoven is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen en/of blessures die ontstaan zijn tijdens deelname aan activiteiten binnen ons sportcentrum.
Atalanta Sports Club V.O.F. is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/ of beschadigingen van uw eigendommen.

Uit hygienisch oogpunt en om de training voor iedere sporter plezierig te houden, vragen wij u:
– om geen straatschoeisel in de sportruimtes te gebruiken.
– een schone handdoek te gebruiken op de apparaten.
– om de dumbells en schijven na gebruik op te ruimen.
– een bidon of plastic flesje drinken mee te nemen en geen losse bekers.