Nationaal Bedrijfsfitness Plan

Atalanta Sports Club is aangesloten bij het Nationaal Bedrijfsfitness Plan.
Een unieke arbeidsvoorwaarde die werknemers van deelnemende bedrijven de
mogelijkheid biedt om met gemiddeld 40% belastingvoordeel te gaan sporten!

Neemt jouw bedrijf nog geen deel aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan?
Ga dan naar www.bedrijfsfitnessnederland.nl en tip je werkgever.
Of neem voor meer informatie contact op met Bedrijfsfitness Nederland,
de organisatie die het Nationaal Bedrijfsfitness Plan voor werkgevers geheel kosteloos verzorgt.

BEDRIJFSFITNESS NEDERLAND
Postbus 842, 8440 AV Heerenveen
T 0513 – 633 111
F 0513 – 636 050
info@bfnl.nl
www.bedrijfsfitnessnederland.nl